Se încarcă pagina ...

"Pregătim pentru a conduce!"

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală funcționează din anul 1992 (acreditată prin Hotărârea de Guvern nr. 696/24.08.2000). În contextul actual, când pentru redresarea agriculturii este nevoie de o strategie pe termen lung, de o abordare reală a problemelor din domeniu, dar și de un management performant, facultatea noastră are ca obiectiv pregătirea de specialiști care să dobândească temeinice cunoștinte teoretice și practice în domeniul tehnologiilor agricole, dar și în cel al științelor economice. Considerăm astfel, și experiența a demonstrat acest lucru, că absolvenții noștri își pot găsi cu mai multă ușurință un loc de muncă nu doar direct în producția agricolă, dar și în profile adiacente - cercetare științifică, învățământ, administrație, activitate bancară și de asigurări, turism, agroturism, comerț sau în alte domenii adiacente agriculturii.

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală se adresează acelor tineri care au dorința de a performa, celor care vor să-și deschidă o afacere. Dorim să asigurăm o educație cât mai apropiată față de cerințele pieției de muncă. Din acest punct de vedere, suntem mereu atenți la feedback-ul din partea studenților, pastram legatura cu absolvenții noștri pentru a sti ce drum au urmat după finalizarea studiilor, ce au realizat, ce li s-a părut bine în facultate, ce li s-a părut mai puțin bine, care disciplină i-a ajutat mai mult, care mai puțin, pentru a avea astfel o imagine despre cum trebuie să venim în întâmpinarea nevoilor studenților noștri.

Și, să nu uităm: ”Pregătim pentru a conduce!”.

 

 
OFERTA EDUCATIONALA

 

INVATAMANT CURSURI DE ZI cu specializările
  • Inginerie economică în agricultură - Bucureşti (Acreditat conform HG nr: 696/24.08.2000)
  • Inginerie si management în alimentaţie publică şi agroturism - Bucureşti (Acreditat conform HG nr: 749/24.06.2009 )
MASTERAT cu specializările
  • Management în agroturism și alimentație publică 
  • Management și agribusiness
  • Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar
  • Management și dezvoltare rurală
  • Management și audit intern
  • Managementul formării continue în învățământul agronomic
DOCTORAT
  • cu frecvenţă, cu durata de 3 ani - Domeniul Doctor în agronomie

 

ANUNȚ

In atenția studenților la master MANAGEMENT ÎN AGROTURISM ȘI ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ANUL II, restanța la Comunicare și negociere în afaceri – Șef lucrări dr. Alecu Eugenia, este fixata pe data de 17.02.2016, ora 18.00 – sala P42

 

INVITAȚIE CONFERINȚĂ DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI 

„Inserția absolvenților pe piața muncii, prin dezvoltarea abilităților practice”

Rezultatele concursului pentru acordarea gradaţiei de merit personalului didactic de predare perioada: 01.12.2015 -30.11.2020 

ANUNȚ IN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL I, II ȘI III 2014/2015

________________________________________________________________________________________

ANUNȚ

În atenția cadrelor didactice si a studentilor de la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală ....... detalii

 PRACTICĂ PLATITĂ 

ANUNT IMPORTANT Planificare Sesiune restante ....... detalii

 

 

===================================================

"Pregătim pentru a conduce!" imagine 1
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 2
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 3
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 4
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 5
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 6
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 7
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 8
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 9
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 10
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 11
"Pregătim pentru a conduce!" imagine 12
 

 

    Filiale Management

 

Informaţii