Se încarcă pagina ...

Admitere 2013 Master

Rezultate FINALE ADMITERE  septembrie 2013

Managementul formării continue în învăţământul agronomic  descarca
Management în agroturism şi alimentaţie publică
descarca
Management şi dezvoltare rurală
descarca
Agribusiness
descarca
Managementul calităţii şi inovaţiei produselor agroalimentare
descarca
Management şi audit intern
descarca

ÎN ATENȚIA CANDIDATILOR LA EXAMENUL DE ADMITERE LA MASTER    
Vă anunțăm că în data de 19 septembrie 2013, ora 1200 Amfiteatrul P I 33, are loc pregătirea în vederea susţinerii probei scrise a EXAMENULUI DE ADMITERE LA MASTER
PROBA SCRISA privind examenul de admitere la master  se va desfasura in data de 20.09.2013, ORA 9,00, Amfiteatrul P 20
Nota:Accesul in sala  se face intre orele 8,30-8,50in baza unui act de identitate

DOCUMENTE INFORMATIVE
Calendar admitere master
Decizia Comisie Admitere master
METODOLOGIE CICLUL II MASTER 2013
Ordin MEN privind cadrul general de admitere
Informare admitere cetateni state UE

TEMATICA PENTRU ADMITERE LA MASTER
Managementul formării continue în învăţământul agronomic
Management în agroturism şi alimentaţie publică
Management şi dezvoltare rurală
Agribusiness
Managementul calităţii şi inovaţiei produselor agroalimentare
Management şi audit intern

Sesiunea pentru admitere 2013 pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, se va desfăşura după următorul calendar:
Sesiunea septembrie 2013
16 - 19 septembrie înscriere la sediul facultăţilor
20 septembrie proba scrisă
20 - 21 septembrie afişarea rezultatului iniţial
23 - 25 septembrie încasarea  taxelor  (taxă   de  înmatriculare  pentru candidaţii înscrişi pe locurile cu finanţare de la buget şi taxa de înmatriculare + tranşa I a taxei de studiu pentru candidaţii înscrişi pe locurile cu taxă)
26 septembrie afişarea rezultatului final studenţi înmatriculaţi buget, respectiv taxă

Rezultate FINALE ADMITERE  iulie 2013

Managementul formării continue în învăţământul agronomic  descarca
Management în agroturism şi alimentaţie publică
descarca
Management şi dezvoltare rurală
descarca
Agribusiness
descarca
Managementul calităţii şi inovaţiei produselor agroalimentare
descarca
Management şi audit intern
descarca

 

 

Tradu/Translate

    Filiale Management

 

Informaţii