Se încarcă pagina ...

Admitere 2015 Master

 REZULTATUL FINAL AL CONCURSULUI
DE ADMITERE Sesiunea IULIE 2015

  •  Agribusiness

Buget     Taxă 

  • Management și dezvoltare rurală

Buget     Taxă   

  • Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar

Buget    

  • Management în agroturism și alimentație publică

Buget    

  • Management și audit intern

Buget     Taxă   

 

 

SESIUNEA IULIE 2015

·         13 – 18 iulie – înscrieri în sala A I 58, etajul 1, corp A;

·         21 iulie – proba scrisă;

·         22 iulie – afișarea rezultatelor în urma probelor scrise;

·         22 – 23 iulie – depunere contestații și comunicarea rezultatului;

·         24 iulie – afișarea listei provizorii a candidaților;

Pentru locurile cu finanțare de la buget în limita numărului de locuri repartizate;

Pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate;

Respinși;

·         27 – 28 iulie – încasarea taxelor;

·         Taxă înmatriculare pentru candidații înscriși pe locurile cu finanțare de la buget;

·         Taxă înmatriculare + tranșa I a taxei de studiu pentru candidații înscriși la taxă;

·         29 iulie – afișarea rezultatului final la avizierele facultății și pe pagina web.

SPECIALIZĂRI

·         Agribusiness

Locuri prevăzute: Buget: 40; Taxă: 10

·         Management și dezvoltare rurală

Locuri prevăzute: Buget: 40; Taxă: 10

·         Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar

Locuri prevăzute: Buget: 40; Taxă:10

·         Management în agroturism și alimentație publică

Locuri prevăzute: Buget: 40; Taxă:10

·         Management și audit intern

Locuri prevăzute: Buget: 40; Taxă: 10

·         Managementul formării continue în învățământul agronomic

Locuri prevăzute: Buget: 11; Taxă: 39

TAXE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015 – 2016

·         150 lei – taxa de înscriere;

·         50 lei – taxa de înmatriculare;

·         2600 lei – taxa pentru locurile cu taxă, specializările: Agribusiness, Management și dezvoltare rurală, Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar, Management în agroturism și alimentație publică.

Prima tranșă pentru locurile cu taxă este de 1250 lei

3000 lei – taxa pentru locurile cu taxă, specializările: Management și audit intern, Managementul formării continue în învățământul agronomic.

GRILE MODEL SUBIECTE PUBLICE –SESIUNEA IULIE

 Managementul formării continue în învațământul agronomic 

Agribusiness

Management si dezvoltare rurală

Management în agroturism si alimentație publică

Managementul calității si inovației în domeniul agroalimentar

Management și audit intern

DOCUMENTE INFORMATIVE

Acte necesare
Metodologie admitere 2015
Probă de concurs și modalitate de admitere
Tematica master - Managementul formării continue
Tematica mastere
 

 

    Filiale Management

 

Informaţii