Invitație de participare achiziție bunuri ROSE

 
 

Anunț de atribuire contract achiziție bunuri (CO)

Proiectul ROSE - Educația poartă spre carieră. Vreau să învăț aici! (VIA), beneficiar USAMV din București, Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală

În urma procesului de evaluare a ofertelor pentru achizitia de bunuri (mijloace fixe), metoda de achizitie Cerere de oferta (CO), a fost semnat contractul nr. 487/09 aprilie 2020, în valoare de 54.747,14 lei (inclusiv TVA), pe o durata de 30 de zile, cu firma castigatoare S.C. DATABASE PRO S.R.L, adresa: str. Ceahlaul, Nr. 24, bl. 106, sc.2, et. 7, apt. 97, sector 6, București.

 

"Proiectul ROSE - EDUCAȚIA POARTĂ SPRE CARIERĂ. VREAU SĂ ÎNVĂȚ AICI! (VIA)" - Invitație de participare pentru achiziția de bunuri – Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală, USAMV București.

Ofertanții sunt invitați să trimită completat în termenele și termenii mentionați, documentul Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare.

Atașat invitația de participare.