Păstrarea tradiţiilor la usamv bucureşti

 

”Educația poate asigura continuitatea tradițiilor pentru generațiile următoare, iar activitățile academice organizate în cadrul Facultății de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală își propun o serie de obiective, printre care:

  • redescoperirea și valorizarea spațiului rural prin implicarea studenților și profesorilor în diverse activități legate de folclorul nostru: programele artistice cu public, marketingul produselor autohtone tradiționale, activitățile practice și excursiile organizate de facultate, toate având ca scop promovarea tradițiilor culturale și stimularea curiozității pentru investigarea și valorificarea economico-turistică a acestora;
  • identificarea obiectivelor socio-culturale, economice și istorice utile pentru agroturism;
  • cunoașterea conținutului și motivației evenimentelor tradiționale și locale, a semnificației și a corespondentului acestora în alte culturi, spre o mai bună (re)integrare în comunitate.”

 

Extras din revista ”Vacanțe la țară” - Decembrie 2016