Selecție Burse Erasmus+

 
 

La data de 25 martie 2020 va avea loc selecţia finală a studenţilor USAMV din Bucureşti care vor beneficia de granturile oferite prin programul ERASMUS+.

Mobilităţile sunt prevăzute pentru anul universitar 2020-2021 şi se referă la stagii de studii de cel puţin 5 luni şi cel mult un an academic şi plasamente (traineeship - minim 2 luni).

Procesul de selecție finală este precedat de o selecție la nivel de facultăți, ținând cont de criterii, precum: situația școlară, competențe de limbi străine, o conduită adecvată mediului academic, și pe baza listei universităților partenere cu programe de studiu complementare (lista universităților partenere cu domeniile de studiu aferente se regăsește pe site-ul USAMV la: http://usamv.ro/images/Relatii_internationale/Acorduri_bilaterale_Erasmus.pdf

Studenții interesați se vor adresa coordonatorului Erasmus al Facultatii de Management și Dezvoltare Rurală:  Conf. Dr. Silviu Beciu, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Pentru a participa la selecţia finală, candidaţii trebuie să pregateasca un dosar care va fi depus după avizare la nivel de facultate la biroul Erasmus+ 

Acest dosar trebuie să conţină următoarele documente (elaborate în limba română):

  • scrisoare de intenţie;
  • CV;
  • o recomandare de la un cadru didactic;
  • situaţia matricolă a anilor de studiu încheiaţi;
  • adeverinţă care să ateste calitatea de doctorand.

 

Depunerea dosarelor de candidatură se face la nivel de faculate pâna pe data 10 martie 2020Dosarele vor fi înregistrate la secretariatul facultăţii iar apoi vor fi depuse de Coordonatorul pe facultate la biroul Erasmus+ din cadrul universitatii.

Studenţii, masteranzii și doctoranzii care doresc să participe la selecţie sunt invitaţi în data de 25 martie 2020, orele 11.00, în Aula Petre S. Aurelian (clădire Rectorat, parter), unde va avea loc întâlnirea cu toţi candidaţii.

 

 Ţara de destinaţie

Nivelul naţional fixat al grantului (€/lună)

 Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg,

 Norvegia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania, Danemarca, Suedia

520

 Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

470

 

Grantul lunar* variază în funcţie de ţara în care se află universitatea gazdă, după cum urmează:

Grantul total se calculează respectând grila de calcul utilizată în programul Erasmus+, numărul de mobilităţi finanţate se stabileşte în funcţie de sumele destinate USAMV prin contractul financiar încheiat cu ANPCDEFP – ERASMUS+.

** Pentru studenţii care efectuează o mobilitate de plasament, la granturile din tabel se adaugă 200 Euro/lună.

*** Conform regulilor stabilite de către ANPCDEFP – Erasmus+, studenții care primesc burse sociale și sunt selectați, vor beneficia de un supliment de încă 200 Euro/lună la grantul menționat.

 

Relaţii suplimentare pot fi obţinute si de la Coordonatorul programului ERASMUS+ al USAMV din Bucureşti, Dr. Ecaterina Ştefan – Serviciul Relaţii Internaţionale (corp A, parter).