Colaboratori

 
 
Facultatea are stranse colaborari pe linie academica şi de cercetare ştiinţifică cu:

Universitatile de Stiinte Agronomice din Timisoara, Cluj-Napoca, Iasi si Craiova

Universitatea Agrară de Stat din Moldova - UASM

Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Economie Agrara din cadrul ASAS

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Informatica.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

S. C. pentru Cercetare, Proiectare şi Producţie de Echipamente şi Instalaţii, Bucureşti

Institutul pentru Tehnică de Calcul, Bucureşti

Pentru alinierea programelor de invatamant la cerintele standardelor internationale, derularea unor stagii de formare profesională a studentilor si cadrelor didactice, desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice etc., facultatea a dezvoltat relaţii de colaborare cu universitati din diferite tari europene, cum sunt:

Ecole Nationale Superieure d'Agriculture, Rennes, Angers, Lille – Franta

Universite Catholique de Louvaine – Belgia

Universita di Studi Agricole e Forestale din Florenta – Italia

Institutul Agronomic din Lisabona – Portugalia

The Royal Veterinary and Agricultural University din Copenhaga – Danemarca

The Queen's University Belfast, Reaseheath College - Marea Britanie

Universitatea din Cordoba - Spania

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău – Republica Moldova

Universitatea de Stat Moldova, Chişinău – Republica Moldova

Universitatea Agricolă din Atena – Grecia