Evaluare instituţională 2021

 

 

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

 

Ingineria și managementul afacerilor agricole